I år kommer 40 miljoner enkronor att präglas med en ny baksida, eller frånsida som det heter på myntspråk. Den nya frånsidan föreställer havet som förbinder Sverige och Finland. Kungaporträttet återfinns som vanligt på åtsidan.

I mitten av januari släpps bruksmyntet. Riksbanken brukar ge ut minnesmynt, men bruksmynt med särskild prägling är desto mer ovanligt.

- Det har skett två gånger tidigare; 1995 i samband med FN:s 50-års jubiléum och vid millennieskiftet 2000, sade Johan Gernandt, ordförande för Riksbanksfullmäktige, på onsdagens pressträff i samband med Märkesåret 1809-2009

Kungliga Myntkabinettet skriver i ett pressmeddelande att det aldrig tidigare har gjorts en sådan specialversion av enkronan. Myntet är också ovanligt för att det präglas i Finland och inte i Sverige enligt den nya överenskommelsen som Riksbanken har med det finska myntverket.

Det är Riksbanksfullmäktige som bestämmer motivet och det är formgivaren Annie Winblad Jakubowski som har designat myntet. Hon har designat mynt även 2004 och 2005.

Jubileumsmotivet, som med formgivarens ord visar horisontlinjen och vatten som möter himmel, ramas in av en strof ur Studentbesöket i Finland från 1857.

Totalt finns omkring 1,3 miljarder enkronor i cirkulation. Värdet av alla mynt som är i cirkulation uppgår till cirka 6 miljarder kronor.

Riksbanken ser nu över hela sedel- och myntserien med avseende på valörer, för att modernisera och effektivisera den, och har redan kommit med förslaget att 50-öringen ska tas bort från och med den sista september nästa år. Det måste dock godkännas av Riksdagen för att kunna genomföras.

I Riksbankens funderingar över vilka valörer vi behöver i framtiden finns allt från att införa en 200-kronors sedel, en tvåkrona och ett 20-kronors mynt, det finns i bland annat Danmark och Norge, till att ta bort 1000-lappen. Ett förslag ska lämnas till Riksbankens direktion i vår.